فواید کامپرشن تراپی

ژانویه 8, 2019
کامپرشن تراپی

کامپرشن تراپی و موارد کاربرد آن

کامپرشن تراپی یکی از مدالیته های درمانی فیزیوتراپی است که با افزایش فشار به اندام حالتی مانند ماساژ ایجاد کرده و به بهبود گردش خون ، […]