فیزیوتراپی در پاداشهر

مارس 29, 2021
خار پاشنه

خار پاشنه

‌خار پاشنه یکی از عارضه های شایع کف پا است که سبب درد ، التهاب و ناتوانی در راه رفتن بطور طبیعی می شود ، فرد […]